فرش افشان كاشان فرش افشان كاشان .

فرش افشان كاشان

دسته بندي طرح هاي فرش ايراني

طبقه بندي طرح هاي فرش ايراني  

فرش ايراني دنياي پر رمز و رازي دارد. نقش هاي زيبا و دلرباي اين دردانه هاي هنر، هر كدام دنيايي هستند از مفهوم و طراوت و خلاقيت. فرش كاشان مجموعه اي از اين طرح هاي زيبا را بر روي فر ش اجرا كرده و با تركيب و تلفيق اين طرح ها در كنار يكديگر هنر ايراني ر ابه اوج خود مي رساند . در اين مقاله قصد داريم به اين دنياي زيبا با نگاهي عميق تر بنگريم و با وسواس به كنكاش در انواع طرح هاي فرش ايراني بپردازيم. با ما در اين مقاله همراه باشيد.

فرش هاي ايراني و طبقه بندي آن ها

نقوش فرش ايران و نگاره هاي تزييني آن و از همه مهمتر مفاهيم بنيادي و شايد هم راز آميز آنها ، از جمله مباحث تخصصي فرش ايران مي باشد كه در طي چند دهه ي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است .

از بركت بسياري از اين مطالعات در برخي موارد رمز پردازي و نماد گرايي نقوش فرش ايران نيز آشكار گشته و نتايج حاصله افزون بر ساير دلايل، بر ارزشهاي هنري فرش ايراني افزوده است ، قبل از پرداختن به مباحث جديدي كه در طي سالهاي اخير براي طبقه بندي فرشهاي ايران مورد توجه قرار گرفته و همچنين مروري بر نظريات كارشناسان غربي در مورد نقشه هاي فرش ايران ، به معرفي يك طبقه بندي قديمي از طرحهاي فرش ايران مي پردازيم كه بيش از دو دهه از عمر آن مي گذرد و مي توان گفت امروزه مورد توجه و استفاده اغلب طراحان و توليد كنندگان فرش قرار گرفته و در مدارس و دانشگاهها نيز به عنوان طبقه بندي اصلي طرحهاي فرش ايران معرفي مي گردد .

در خصوص طبقه بندي صحيح و اصولي طرح هاي فرش ايران و همچنين مباني بنيادي آن تا چند سال اخير كار چنداني صورت نگرفته بود ، اما به تدريج مطالعات انجام شده به ويژه توسط كارشناسان و محققين ايراني كه متاسفانه هنوز از طرفداران زيادي برخوردار نيست، مي رود تا دنياي جديدي را از طبقه بندي علمي – هنري – طرح هاي فرش ايران را ارائه دهد .

در اين طبقه بندي بدون توجه به دلايل شكل گيري و پيدايش طرحها و نقش ها و حتي ريز نقش هاي مورد استفاده در فرش ، فقط با توجه به نوع آرايه ها و تزيينات طرح و همچنين اشكال تقليدي به كار رفته و حتي با توجه به نوع تقسيم بندي متن فرش و جاي گيري اشكال و تصاوير در آنها به دسته بندي طرح هاي فرش ايران پرداخته اند و سپس با قياس كليه ي طرح هاي ساير فرش ها و توجه به وجوه مشترك طرح در هر فرش با طبقه بندي مذكور ، به اصطلاح تمامي طرح هاي فرش ايران را در اين فهرست گنجانيده اند. در اينجا با اين طبقه بندي آشنا مي شويم .

بر اساس اين طبقه بندي طرح هاي فرش ايران به 19 دسته اصلي طبقه بندي و هر يك نيز به چند شاخه ي كوچكتر تقسيم مي گردند كه عبارتند از:

دسته 1: طرح هاي افشان

در اين طرح كليه ي بند ها و نگاره هاي فرش پيوستگي و ارتباط كاملي دارند به نحوي كه به نظر مي رسد نقاش از هنگام شروع طرح تا پايان آن قلم از كاغذ بر نداشته و يك ارتباط مداوم بين قسمتهاي مختلف نقش بوجود آورده ، به عبارت ساده تر همان گونه كه از نام نقوش اين گروه پيداست ، تمامي گل و برگ ها و بند هاي موجود در طرح ، در متن فرش پراكنده و افشان شده اند . طرحهاي افشان اصولاً به گونه اي طراحي مي شوند كه هيچ يك از گل و برگها قرينه نداشته و اصول قرينه نگاري در آن وجود ندارد . انواع مختلف طرح هاي افشان عبارتند از : افشان دسته گلي ، افشان حيوان دار ، افشان ختايي و ...

دسته 2: طرح هاي اسليمي


قالب اصلي اين طرح بر مبناي گردش هاي منظم و بغايت سنجيده ي بند هاي اسليمي است . از آنجايي كه اسليمي خود داراي انواعي است لذا با توجه به نوع و شكل آن نيز مي توان طرح هاي اسليمي را طبقه بندي نمود . معروفترين طرح آن ، اسليمي جهان اژدر است . در اين نوع اسليمي به دو شاخه تقسيم شده و حالتي شبيه به فكين اژد ها را به وجود مي آورد . انواع مختلف طرح هاي اسليمي عبارتند ار : اسليمي بندي ، اسليمي افشان ، اسليمي لچك و ترنج

 
دسته 3: طرح هاي شاه عباسي 

اساس كليه طرح هاي شاه عباسي بر مبناي كاربرد گل معروف شاه عباسي در اين طرح است . در اين طرحها گل هاي شاه عباسي به همراه بندهاي ختايي و گاه تلفيق آنها با اسليمي ها ، انواع مختلفي از نقوش فرش را ارائه مي دهند . انواع طرح هاي اين گروه عبارتند از : لچك و ترنج شاه عباسي ، افشان شاه عباسي ، شاه عباسي درختي ، شاه عباسي شيخ صفي ، شاه عباسي جانوري و ...

 
دسته 4: طرح هاي آثار باستاني و ابنيه اسلامي 

كليه ي طرح هايي كه ملهم از نقوش و اشكال تزييني بناها ، عمارات و كاشي كاري هاي آنها مي باشند در اين گروه جاي دارند . البته طراحان فرش در برخي از طرح هاي اصلي نقوش اين بناها حسب سليقه ي خود تغييراتي را وارد نموده اند اما ساختار و تشابه اصلي طرح فرش با طرح اصلي بنا كاملا حفظ گرديده است .
معروفترين طرح هاي اين گروه عبارتند از :
گنبد مسجد شيخ لطف الله ، سردر امامزاده محروق ، گنبد مسجد امام ، تخت جمشيد ،‌ طاق بستان مسجد جامع اصفهان و ...

 
دسته 5: طرح هاي بته اي (بته جقه) 


كليه طرح هاي اين گروه بر مبناي كاربرد بته جقه است و به انواع و اقسام مختلف به تزيين متن و حاشيه فرش با بته جقه ها مي پردازد . انواع مختلف طرح هاي بته جقه اي كه هر يك به گونه اي شيوه يافته اند عبارتند از : بته ميري ، بته خرقه اي ، بته قلمكار، بته كردستاني و ...


دسته 6: طرح هاي اقتباسي 

گفته مي شود اغلب طرح هاي اين گروه شباهت زيادي با طرح هاي فرش مناطق مرزي ايران و كشورهاي همسايه و حتي ساير كشورها دارد و به همين دليل آنها اقتباسي مي نامند مانند طرح هاي معروف به قفقازي و گوبلني

 
دسته 7: طرح هاي واگيره اي (بندي) 

طرح اصلي آن به گونه اي است كه سراسر فرش هم از جهت طول و هم از جهت عرض به قطعات منظم تقسيم شده و هر قسمت توسط خطوط و يا بند هايي به قسمت همجوار مي پيوندد و به اين ترتيب از به هم پيوستن اين قسمت ها و بند هاي آنها كل طرح بوجود مي آيد . طرح هاي اصلي اين گروه عبارتند از : بندي اسليمي ، بندي خشتي ، بندي ترنجدار ، بندي شير و شكري ، بندي شاخه گوزني ، بندي دسته گلي ، بندي مينا خاني و...

 
دسته 8: طرح هاي درختي 

در طرح هاي اين گروه درخت و درخچه هاي كوچك و بزرگ به ويژه به صورت انفرادي تركيب اصلي را تشكيل داده اند و با اجزاي ديگري تركيب شده اند. معروفترين طرح هاي اين گروه عبارتند از : درختي سبزيكار ، و درحتي حيواندار.

  
دسته 9: طرح هاي شكار گاهي 

بنياد اصلي اين گروه از طرحها نمايش صحنه هاي شكار و شكار گاه است . به نحوي كه در قسمتهاي مختلف طرح يك سوار كار با وسيله اي همانند تير و كمان يا نيزه مشغول شكار آهو و يا ساير جانوران است .


دسته 10: طرح هاي تركمن 

طرح هاي تركمن همگي در گروه نقوش هندسي قرار دارند و به صورت ذهني بافته شده اند . معروفترين طرح هاي تركمن در ايران كه در اين گروه نام برده مي شوند ،عبارتند از : غزال گز، قاشقي، آخال و ...

 
دسته 11: طرح هاي ماهي در هم 


طرح ماهي در هم از قديمي ترين و رايج ترين طرح هاي فرش ايران است . اين طرح اغلب به صورت يك واگيره مي باشد و بافنده همان واگيره را در طول و عرض فرش تكرار مي كند . در اين طرح يا واگيره يك حوض به صورت لوزي با چهار برگ – ماهي در اطراف آن مشاهده مي شود .

طرح ماهي در هم در نقاط مختلف ايران به نامهاي مختلفي مشهور است . مهمترين انواع آن عبارتند از :
ماهي فراهان ، ماهي زنبوري ، ماهي كردستان و ريز ماهي

 
دسته 12: طرح هاي گل فرنگ 


كليه طرح هاي اين گروه بر مبناي گلهاي طبيعي بويژه گل رز با رنگهاي بسيار روشن نظير زرد ، آبي و سرخ مي باشد . انواع طرحهاي گل فرنگ عبارتند از: گل فرنگ بيجار ، گل فرنگ دسته گلي گل فرنگ گل و بلبل ، لچك و ترنج گل فرنگ ، افشان گل فرنگ و ...

 
دسته 13: طرح هاي قابي (خشتي) 

متن فرش در اين طرح ها به قسمتها يا قابهاي مختلفي تقسيم گشته كه به طور منظم در كنار هم قرار دارند و در داخل هر قاب با گل و برگ هاي مختلفي تزيين شده است . معروفترين طرحهاي قابي عبارتند از: قابي بختيار و قاب قراني

 
دسته 14: طرح هاي گلداني 

ويژگي اصلي اين طرح وجود يك يا چند گلدان در اندازه هاي مختلف است كه تمام متن فرش را مي پوشاند . اما اغلب طرحهاي گلداني داراي گلداني بزرگ در يك طرف فرش هستند كه شاخه هاي گل هاي آن تمام متن فرش را مي پوشاند . معروفترين طرحهاي گلداني عبارتند از :
گلداني هزار گل ، گلداني محرابي ، گلداني ظل السطاني

دسته 15: طرح هاي محرابي 

طرح اصلي در اين گروه بر مبناي محراب است . همان مكاني كه در مساجد ، مكان نمازگذاران امام جماعت است . در اين طرحها معمولا محراب را با تزييناتي از قبيل قنديل ، گلدان ، و حتي درخچه هاي كوچك مي پوشانند و گاه دو طرف محراب را با ستونهاي بزرگي كه سقف محراب بر روي آن قرار دارد نشان مي دهند انواع طرحهاي اين گروه عبارتند از : محرابي قنديلي ، محرابي گلداني ، محرابي درختي

 
دسته 16: طرح هاي ايلي و عشايري 

اين طرح ها عموما توسط عشاير ايران بافته مي شوند و اغلب نگاره ها و تزيينات طرح ملهم از ذهن قاليبافان است . در اين طرح ها قرينه بودن چندان معنا ندارد و ختي همين ويژگي و سادگي نقوش از عوامل اصلي زيبايي طرح هاي اين گروه است . طرح هاي فرش عشاير قشقايي ، شاهسون ، بلوچ و ... در اين گروه جاي مي گيرند .

 
دسته 17: طرح هاي محرمات 

در اين طرح كل متن فرش از جهت طولي به چند رديف موازي تقسيم ميگردد و درون اين رديفها با نگاره هايي همچون بته جقه ، انواع اسليمي و يا ختايي و گل و برگهاي ديگر تزيين مي گردد . به عبارت ديگر متن فرش به صورت راه راه مي باشد ، محرمات بته جقه اي معروفترين طرح اين گروه است.


دسته 18: طرح هاي هندسي 

همان گونه كه از نام طرح هاي اين گروه پيداست ، كليه نقوش اين گروه به صورت هندسي و با استفاده از خطوط زاويه دار به وجود مي آيند . مهمترين انواع طرحهاي هندسي عبارتند از :
هندسي كف ساده ، هندسي جوشقان ، هندسي خاتم شيراز ، هندسي لچك و ترنج و هندسي قابي

 
دسته 19: طرح هاي تلفيقي 

طرح هاي اين گروه به مرور زمان و با ادغام شدن طرح هاي مختلف بوجود آمده است و دهها و بلكه صدها نوع از آن را مي توان در ميان مناطق مختلف ايران مشاهده كرد . برخي از طرح هاي تلفيقي به جهت تلفيق زيبا و صحيح نقوش مختلف از جذابيت بالايي برخوردارند . اما برخي از آنها ناشي از تلفيق نابهنجار چند طرح مي باشند . گونه هاي مختلفي از طرحهاي تلفيقي را مي توان نام برد مانند لچك و ترنج تلفيقي ، تلفيقي دسته گلي ،تلفيقي گل فرنگ ، تلفيقي هندسي و ...


دسته بندي هاي ديگر از طرح هاي فرش ايران 

آنچه كه شرح آن رفت در واقع يك طبقه بندي ساده و قديمي از طرحهاي فرش ايران بود كه هم اكنون نيز مورد استفاده بسياري از طراحان و حتي كارشناسان فرش قرار مي گيرد . عده اي تغييرات خاصي در اين طبقه بندي به وجود آورده اند و تعداد اين گروه را به 20 الي 25 گروه گسترش داده اند .

عده اي ديگر شيوه ي به اصطلاح علمي تري را در پيش گفته اند و گروههاي اصلي را به دو يا سه طرح اصلي تقسيم نموده اند .

يك گروه را را طرحهاي الهام يافته از طبيعت دانسته اند و گروه دوم را طرحهايي مي دانند كه علت اصلي بوجود آمدن آنها خلاقيت هنري بوده ، به اصطلاح عامل خلق آنها بشر بوده است مانند طرحهاي مشهور به ابنيه تاريخي ، طرحهاي ذهني عشايري ، طرحهايي كه به نام شهر ها شهرت يافته اند و طرحهاي تلفيقي ، سپس كليه طرحهايي را كه قبلا نام برده شد در ذيل هر يك از اين دو گروه قرار مي دهند .

اما صرف نظر از نحوه ي تقسيم بندي ، اغلب اينان تحت تاثير همان گروهاي اصلي نام برده شده قرار داشته و هر يك به شيوه ي ديگري سعي داشته اند همان طبقه بندي قديمي را به شكل جديدي ارائه نمايند و به همين دليل است كه در نام گذاري طرحهاي اصلي و گروهاي فرعي هر يك ، تفاوت خاصي مشاهده نمي شود .

 


منبع: https://www.beytoote.com/art/farsh/iranian-carpets1-classify.html


برچسب: طرح فرش ، فرش ايراني ، خريد فرش ، فرش ماشيني ، طرح و نقش فرش، فرش ايراني، قالي كاشان ، خريد فرش،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ تير ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۲۱:۱۴ توسط:الهام مهرجو موضوع: نظرات (0)

فرش ماشيني و فراز و فرودهاي آن

تاريخچه فرش ماشيني در ايران


فرش ماشيني چيست؟ 


فرش ماشيني گونه‌اي مصنوعي از قالي است كه بر خلاف فرش دستبافت توسط ماشين‌آلات صنعتي بافته مي‌شود. به دليل سرعت توليد و همچنين ارزان بودن مواد اوليه نسبت به فرش دستبافت قيمت ارزان تري دارد و از مزاياي آن ساده‌تر بودن اجراي آن، بهتر بودن نقش و باكيفيت‌تر انواع تصاوير هنري و شخصي روي آن است.

تاريخچه فرش در ايران 


پيشينه تلاش براي توليد فرش در ايران، به هزاره دوم پيش از ميلاد مي‌رسد. فرش پازيريك كهن‌ترين فرش جهان، اثري ايراني است. آثار گران‌بها و زيبايي كه از بخش‌هاي مختلف ايران به دست آمده، گواه آن اند كه منسوجات ارزشمند و بحث‌برانگيزي در اين دوران وجود داشته‌اند، ازجمله تابوت سفالي دوران دالما، كردستان، همچنين آيينه? مسيِ زنگ‌زده? نوعِ ايلامي در تپه سيلك و ساير مناطق.

بعد از گذشت هزاره‌هاي متمادي، تقريباً در هزاره دوم پيش از ميلاد، انسان توانست چگونگيِ به‌هم‌ ريسيدنِ نخ‌ها و ساختنِ طناب را كشف كند. اين اكتشاف مانند تمام اكتشاف‌هاي تاريخ فوايد بسيار سودمندي براي هنر و صنعتِ آن دوران داشت. از جمله آن كه از رشته‌هاي درهم‌تنيده? طناب مانندي براي زيباييِ ريشه‌هاي فرش استفاده مي‌كردند. آثار به‌دست‌آمده از مناطقي مانند گورهاي مارليك، قلعه? كوتي در ديلمان، و همچنين حسنلو نزديك اروميه شاهدهايي بر اين ادعا هستند.

 
تاريخچه پيدايش فرش ماشيني


تاريخچه پيدايش فرش ماشيني در ايران نشان مي‌دهد كه اين محصول در ايران عمري تقريباً 40 ساله دارد. در ابتداي دهه 50 اولين فرش ماشيني توليد داخل در كارخانجات مخمل و ابريشم كاشان توسط ماشين‌هاي مخمل بافي ژاكارد و با الياف مصنوعي براق و پرز نسبتاً كوتاه و وزن سبك، بافته و روانه بازار گرديد. همزمان با آن عده‌اي از تجار، فرش‌هايي با همين مشخصات و تا حدي مرغوب‌تر از كشور بلژيك وارد بازار ايران نمودند و سليقه ايراني را با پديده فرش ماشيني آشنا كردند.

با مشاهده استقبال نسبتاً مطلوبي كه مردم از فرش ماشيني به عمل آوردند صاحبان گروه صنعتي بهشهر كه از كارخانه‌داران و سرمايه‌گذاران خوشنام كشور بودند، اقدام به تأسيس شركت بزرگي به نام شركت صنايع كاشان نمودند كه فعاليت آن در زمينه توليدات مواد مرتبط با فرش و همچنين خود فرش ماشيني بود و اولين محصول آن در سال 1353 به بازار عرضه شد. اين محصول با نمونه‌هاي قبلي كاملاً متفاوت و شباهت‌هاي زيادي به فرش دستباف داشت كه به خصوص نوع پشمي آن فوق‌العاده مورد اقبال عمومي قرار گرفت. متعاقب آن شركت‌هاي ديگري از جمله شركت شهباف كه بعدها به فرش گيلان تغيير نام داد و همچنين شركت‌هاي فرش پارس و مولن روژ (نقش ايران) و فرش اكباتان تأسيس و به رقابت پرداختند.


فراز و فرودهاي فرش ماشيني ايران 


اين امر تا اواخر سال 57 به‌طور معمول ادامه داشت و شركت‌هاي بزرگ توليدكننده فرش با هم در حال رقابت بودند. پس از مصادره اموال و كارخانجات تعدادي از سرمايه‌داران ايراني در سال 58 از جمله شركتهاي ملي (مصادره شده)، كارخانجات فرش ماشيني موجود نيز چون صدها واحد توليدي ديگر زير پوشش مديريتي سازمان‌هاي دولتي مثل سازمان صنايع ملي ايران، بنياد مستضعفان و جانبازان و … درآمد و مديران دولتي اكثراً كم تجربه و بيگانه با مسائل صنعت، به مديريت اين كارخانجات بزرگ و با ارزش منصوب شدند و از آن پس منحني حيات اين كارخانجات به سراشيبي افتاده و رو به افول نمود.

در سال 57 تعدادي از متخصصان صنعت نساجي و دست‌اندركاران صنعت فرش ماشيني و همچنين پاره‌اي از كارخانه‌داران كه تا آن زمان در رشته‌هاي ديگر نساجي فعال بودند به فكر ايجاد واحدهاي جديد فرش ماشيني افتادند و كارخانجاتي از قبيل قالي سليمان، فرش مشهد، فرش شيراز (دناژ)، فرش مازندران، فرش باستان و ستاره كوير و تعدادي ديگر در گوشه و كنار كشور و با ماشين‌هاي مربوط به آن زمان مثل وندويل ALD61 و AL1 و TEXTIMA شروع به كار نمودند و از همين‌جا سير تحول فرش ماشيني در بخش خصوصي و توقف يكي پس از ديگري كارخانجات بزرگ موجود تحت پوشش دستگاه‌هاي دولتي آغاز شد.

با انتقال تدريجي متخصصان شاغل در كارخانه‌هاي بزرگ به كارخانه‌هاي نوپا رقابت جديدي در زمينه توليد فرش ماشيني در ميان واحدهاي بخش خصوصي درگرفت، ولي تحول اساسي در صنعت فرش ماشيني در كشور از سال 65 شروع شد كه اين سير تحول موجب ايجاد بيش از 1600 واحد كوچك و بزرگ توليدكننده فرش گرديد كه در حال حاضر مشغول رقابتند.

 
فرش ماشيني كاشان و آران و بيدگل تحول بزرگ در دنياي فرش ماشيني 


در سال هاي اخير، كارخانجات بسياري توسط بخش خصوصي براي توليد فرش ماشيني در كاشان و آران و بيدگل مشغول به كار و توليد شده اند. به طوري كه بيش از 40 درصد فرش ماشيني توليد شده در كشور در اين كارخانجات توليد مي شود.

از ويژگي هاي فرش ماشيني كاشان ، تنوع بالا در طرح و رنگ فرش و جنس به دليل رقابت بسيار زياد در توليد فرش ماشيني در اين خطه است. قبل از خريد فرش ماشيني با ويژگي هاي فرش بايد آشنايي داشته باشيد تا فرش مناسب خود را بيابيد . علاوه بر اين، همين بازار رقابتي موجب كاهش قيمت تمام شده توسط كارخانجات فرش ماشيني كاشان نسبت به فرش هاي توليد شده در شهر هاي ديگر است. 

پيشينه زياد توليد فرش در شهر كاشان، موجب بالا بودن تجربه توليدكنندگان و همينطور دسترسي ساده آن ها به همه ملزومات توليد فرش ماشيني در يك مكان شده است.

علاوه بر اين كه همين رقابت بالا در توليد فرش ماشيني، سبب مي شود كه جديدترين تكنولوژي هاي توليد فرش ماشيني در كاشان و آران و بيدگل براي توليد مورد بهره برداري قرار گيرد. از جمله فرش شگي , سجاده فرش , فرش گل برجسته , فرش كلاريس و محصولات متنوع ديگر كه هر كدام ويژگي هاي خاص خود را دارند . 


برچسب: فرش ماشيني ، فرش كاشان ، تاريخچه فرش ايراني ، قالي كاشان ، قالي ايراني ، فرش ، سير تكامل فرش ماشيني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ تير ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۰۲:۱۹ توسط:الهام مهرجو موضوع: نظرات (0)

فرش سجاده اي كاشان

فرش سجاده اي و ويژگي هاي آن

سابقه ظهور فرش سجاده اي در صنعت فرش ماشيني، به دهه هفتاد بر مي گردد. بنابراين مي توان گفت اين نوع فرش، يك فرش جوان است. كاربرد اين فرش به حرم ها، مساجد، حسينيه ها و نمازخانه هاي مراكز دولتي و مذهبي محدود مي شود. اين فرش ماشيني باعث راحتي شما در مرتب كردن صفوف نمازگزاران خواهد شد . هم چنين به راحتي مي توانيد اين فرش ها را شست و شو كرده و جا به جا نماييد . به همين دليل اين فرش بهترين انتخاب براي اين فضاهاي پر رفت و آمد است . در سال هاي اخير اقبال نسبت به فرش سجاده اي كاشان افزايش چشمگيري داشته است. در اين مقاله با ما همراه باشيد تا به ويژگي هاي استفاده از فرش سجاده اي در نمازخانه مورد نظر خود پي ببريد.

فرش سجاده اي، راه حلي ساده براي مرتب كردن صفوف نمازگزاران 


يكي از مزاياي فرش سجاده اي كه موجب اقبال هيات امناي مساجد و مسئولين ادارات دولتي شده است، توانايي اين فرش در مرتب كردن صفوف نمازگزاران است. در گذشته به اين منظور از ملافه هاي طويل كه با عرض 20 الي 30 سانت بريده شده بود، استفاده مي كردند، به طوري كه نمازگزاران، مهر نماز را بر روي اين ملافه ها قرار مي دادند.

با استفاده از فرش سجاده اي، ديگر نيازي به استفاده از وسايل كمكي و نيروي كمكي نيست و صفوف نمازگزاران به طور ذاتي مرتب خواهد شد. اين مزيت در مكان هاي بزرگ تر (مثل حسينيه ها و حرم ها) با تعداد نمازگزاران زياد بيشتر به چشم مي خورد. چرا كه مرتب كردن صفوف نمازگزاران در چنين مكان هايي حتي با كمك تعداد زياد خادم، كاري طاقت فرسا است.

فرش سجاده اي، شكيل و ارزان 


يكي از مزاياي فرش سجاده اي نسبت به فرش هاي سنتي اين است كه در فرش هاي سنتي، فرش در اندازه هاي استاندارد، مثلا فرش 12 متري، فرش 9 متري و فرش 6 متري بافته مي شود. اين اندازه هاي استاندارد، معمولا براي منازل مناسب هستند. زيرا در معماري هاي سنتي، اندازه اتاق ها هم با همين استاندارد در نظر گرفته مي شد تا فرش به اصطلاح گوش تا گوش اتاق را بگيرد و در معماري هاي مدرن، فرش معمولا فقط قسمت مركزي اتاق را مي پوشاند و در ديگر قسمت هاي اتاق، پوشش اغلب سراميك يا پاركت نمايان است.
اما در فضاي مساجد، هدف استفاده حداكثري از فضا به منظور جا دادن بيشترين تعداد نمازگزاران در مسجد است. با اين هدف، تمام فضاي مسجد، بايد پوشانده شود. از آن جايي كه معمولا مساجد با اندازه هاي استاندارد ساخته نمي شوند، رسيدن به اين هدف با فرش هاي با اندازه استاندارد، مشكل است.
استفاده از فرش هاي با اندازه سفارشي هم به اين منظور، با توجه به اندازه بزرگ مساجد، گران تمام مي شود. فرش سجاده اي يك فرش رولي است و به ميزان مورد نياز از طول فرش بريده مي شود و مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين در يك طول از مساحت مسجد، شما يك قطعه فرش سجاده اي بدون برش مي توانيد پهن كنيد.
با اين توضيحات خريد فرش سجاده اي، يك راه ارزان براي پوشاندن كل فضاي مسجد به صورت شكيل است. علاوه بر اين كه فرش رولي به سادگي قابل جمع كردن و پهن كردن است و اين ويژگي استفاده از فرش مسجد را ساده تر مي كند.

عوامل تاثير گذار بر قيمت فرش سجاده اي 


مانند هر نوع فرش ديگري، عوامل زيادي بر قيمت فرش سجاده اي موثر هستند. جنس نخ خاب، جنس نخ تار، جنس نخ پود، شانه و تراكم فرش از جمله اين عوامل هستند. براي كسب اطلاعات بيشتر درباره عوامل و ويژگي هاي موثر در قيمت فرش ماشيني، مقاله اطلاعات جامع درباره فرش ماشيني را مطالعه نماييد. البته اين فرش ماشيني اكثرا به صورت 700 شانه و حتي شانه هاي پاين تر بافته مي شود . فرش 700 شانه داراي دوام بالاتر و خاصيت برگشت پذيري بيبشتر نسبت به ساير فرش هاي ماشيني با شانه بالاتر است . 

خريداينترنتي فرش سجاده اي قالي كاشان 

يكي از مزيت هاي خريد فرش سجاده اي قالي كاشان اين است كه به دليل محدوديت استفاده از فرش هاي سجاده اي طرح و رنگ آنها نسبت به فرش هاي سنتي در فروشگاه ها تنوع كمتري دارند . شما در مجموعه فرش سجاده اي قالي كاشان مي توانيد طرح ها و رنگ هاي متنوعي را پيدا كنيد .

هم چنين به دليل اين كه محصولات ما به صورت مستقيم از كارخانه خريداري مي شوند با قيمت كمتر، بدون واسطه و درب منزل براي شما ارسال خواهند شد.

 

برچسب: سجاده فرش ، فرش بادوام ، فرش مناسب مسجد ، فرش ماشيني ، قالي كاشان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ تير ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۳۲:۱۴ توسط:الهام مهرجو موضوع: نظرات (0)